Trường giáo dưỡng số 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ thôn phú túc, hòa phú, QL14G, Hoà Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3846 649
Trang web
Vị trí chính xác 159.754.238, 10.804.578.769.999.900


Xem thêm:  Trường Cao Đẳng Điện Tử - Điện Lạnh Hà Nội, Dịch Vọng