Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Đồng Tâm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3628 0280
Trang web neu.edu.vn
Vị trí chính xác 209.999.717, 10.584.266.629.999.900


Địa chỉ Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân ở đâu?

207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30], Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135ac71752d8f79:0xd2ec575c01017afa

Xem thêm:  HỌC TIẾNG NHẬT ĐÀ NẴNG - HANHSENSEI CƠ SỞ 2(Liên Chiểu), Hoà Khánh Bắc