Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Thanh Xuân Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 54 P. Triều Khúc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3854 4264
Trang web utt.edu.vn
Vị trí chính xác 20.984.792, 10.579.883.199.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135acc6bdc7f95f:0x58ffc66343a45247

Xem thêm:  Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - Khu B, Đằng Giang