Trường chính trị tỉnh Long An, Khánh Hậu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1005 QL1A, Khánh Hậu, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3511 574
Trang web
Vị trí chính xác 10.497.577.399.999.900, 1.063.769.537


Địa chỉ Trường chính trị tỉnh Long An ở đâu?

1005 QL1A, Khánh Hậu, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường chính trị tỉnh Long An như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường giáo dưỡng số 4, Long Đức