Trường CĐ Y tế Đồng Tháp, Phường 4

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 312 Nguyễn Thái Học, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3853 750
Trang web cdytdt.edu.vn
Vị trí chính xác 10.448.698.799.999.900, 10.563.566.859.999.900


Địa chỉ Trường CĐ Y tế Đồng Tháp ở đâu?

312 Nguyễn Thái Học, Phường 4, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường CĐ Y tế Đồng Tháp như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ấp Bình Dương, Bình Dương