Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus, Hoà Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Vùng Trung 3, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 7301 555
Trang web pegasus.edu.vn
Vị trí chính xác 159.899.273, 1.082.599.271


Địa chỉ Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus ở đâu?

Vùng Trung 3, Hoà Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trường Cao đẳng Quốc tế Pegasus như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-17:30], Thứ Ba:[08:30-17:30], Thứ Tư:[08:30-17:30], Thứ Năm:[08:30-17:30], Thứ Sáu:[08:30-17:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại Tp. HCM, Phường 12