Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng, Thanh Vinh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ C56Q+QRQ, Thanh Vinh, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0210 3820 227
Trang web cdcnqp.edu.vn
Vị trí chính xác 21.411.957.599.999.900, 10.518.962.239.999.900


Giờ làm việc của Trường Cao đẳng Công nghiệp Quốc phòng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31349a45aaaaaaab:0x49c17e28c5c5e622

Xem thêm:  Trường THPT Tam Hiệp, Tam Hiệp