Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai, Mạ Đa Guôi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ tổ dân phố 5 tt Madaguoi, Mạ Đa Guôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3874 272
Trang web ttytdahuoai.vn
Vị trí chính xác 113.916.953, 10.753.540.059.999.900


Địa chỉ Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai ở đâu?

tổ dân phố 5 tt Madaguoi, Mạ Đa Guôi, Đạ Huoai, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Y tế huyện Đạ Huoai như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[00:00-23:59], Chủ Nhật:[00:00-23:59], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Bs Nguyễn Hữu Quang, Phường 2