Trung tâm y tế Gò Dầu, Gò Dầu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 37V7+GQ4, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3853 141
Trang web ww.ttytgodau.vn
Vị trí chính xác 110.937.646, 10.626.444.219.999.900


Địa chỉ Trung tâm y tế Gò Dầu ở đâu?

37V7+GQ4, Gò Dầu, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm y tế Gò Dầu như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bác Sĩ Thú Y Tận Nhà Tại Đà Nẵng, An Khê