Trung Tâm Tư Vấn Giới Thiệu Việc Làm Nhân Thượng, Bình Chiểu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 291, Quốc Lộ 1A, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Bình Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 661 20 88
Trang web
Vị trí chính xác 108.836.716, 106.728.015


Hình ảnh

Xem thêm:  Việc làm Đà Nẵng - ViecLam43.net