Trung tâm thể thao dưới nước Yết Kiêu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 6917
Trang web
Vị trí chính xác 107.908.074, 1.067.058.297


Địa chỉ Trung tâm thể thao dưới nước Yết Kiêu ở đâu?

1 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm thể thao dưới nước Yết Kiêu như thế nào?

Thứ Tư:[05:00-07:00], Thứ Năm:[05:00-07:00], Thứ Sáu:[05:00-07:00], Thứ Bảy:[05:00-07:00], Chủ Nhật:[05:00-07:00], Thứ Hai:[05:00-07:00], Thứ Ba:[05:00-07:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hồ bơi Kỳ Hòa 2