Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Hưng Thảo, Đằng Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RPR8+88W, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 0783 103 213
Trang web
Vị trí chính xác 208.408.609, 10.671.584


Địa chỉ Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Hưng Thảo ở đâu?

RPR8+88W, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Sửa Chữa Điện Thoại Hưng Thảo như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Phụ Kiện Điện Thoại Di Động, Minh Khai