Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học Long An, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 238 Đường Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3821 601
Trang web
Vị trí chính xác 10.535.547.399.999.900, 1.064.231.985


Địa chỉ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An ở đâu?

238 Đường Huỳnh Văn Đảnh, Phường 3, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[07:00-11:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội - Cơ Sở Hải Phòng, Quán Trữ