Trung tâm ngoại ngữ tin học Á Việt, KCN Mỹ Phước 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ TC2, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0866 651 165
Trang web aviet.com.vn
Vị trí chính xác 111.364.229, 1.066.113.786


Địa chỉ Trung tâm ngoại ngữ tin học Á Việt ở đâu?

TC2, KCN Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm ngoại ngữ tin học Á Việt như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174cd118bab03fb:0xa5dafc4e2ac9675e

Xem thêm:  Trường Mầm Non Phú Thuận