Trung tâm Nghệ Thuật Mr Thương, Láng Thượng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 185 P. Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 098 352 76 85
Trang web thanhnhac.vn
Vị trí chính xác 210.228.355, 1.058.012.591


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135ab6620ffff37:0x6c67ae92aa251be6

Xem thêm:  Nhà Hát Thế Giới Trẻ, Phường Nguyễn Cư Trinh