Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM – Văn phòng Quận 7, Tân Thuận Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Khu lưu trú công nhân SADECO, 06 đường Bùi Văn Ba, Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3872 7481
Trang web thanhniencongnhan.vn
Vị trí chính xác 107.471.131, 1.067.381.405


Xem thêm:  Công ty Cổ phần GLEXHOMES