Trung Tâm Giáo Dục AKARI

Thông tin chi tiết

Địa chỉ D260 KĐT Mới, Mỹ Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 536820, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3888 111
Trang web
Vị trí chính xác 16.495.567.299.999.900, 1.076.174.491


Địa chỉ Trung Tâm Giáo Dục AKARI ở đâu?

D260 KĐT Mới, Mỹ Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế 536820, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Giáo Dục AKARI như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00], Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Mẫu Giáo Hoa Huệ, Thanh Phước