Trung Tâm Giao Dịch Mobifone Quận Ngô Quyền, Đằng Lâm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 321 P. Văn Cao, Đằng Lâm, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 156 75 55
Trang web
Vị trí chính xác 208.317.761, 10.670.278.959.999.900


Địa chỉ Trung Tâm Giao Dịch Mobifone Quận Ngô Quyền ở đâu?

321 P. Văn Cao, Đằng Lâm, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Giao Dịch Mobifone Quận Ngô Quyền như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a700a80719ef3:0xa5fd9b0e58008211

Xem thêm:  Lắp mạng Internet WIFI cáp quang VNPT Đồng Nai, Trung Dũng