Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579, Hòa Thuận Đông

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 98 Núi Thành, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 2216 579
Trang web daotao579.vn
Vị trí chính xác 16.051.193.599.999.900, 108.219.982


Địa chỉ Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579 ở đâu?

98 Núi Thành, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề 579 như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm đào tạo lái xe Tâm An