Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 50.09D, Tân Thạnh Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 201 TL8, Tân Thạnh Tây, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3795 7777
Trang web
Vị trí chính xác 109.843.239, 10.656.480.739.999.900


Địa chỉ Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 50.09D ở đâu?

201 TL8, Tân Thạnh Tây, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung Tâm Đăng Kiểm XCG 50.09D như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-12:00], Thứ Sáu:[07:00-12:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-12:00], Thứ Ba:[07:00-12:00], Thứ Tư:[07:00-12:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Đăng Kiểm Xe Cơ Giới 6002S - Long Khánh, Xuân Bình