Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế One World, Lương Khá Thien

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 39, Đường P. Lương Khánh Thiện, Lương Khá Thien, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3250 885
Trang web
Vị trí chính xác 208.589.321, 10.668.917.119.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7aed76a61467:0x49815b96863fdef5

Xem thêm:  AKI Tây Ninh: Du học - Xuất khẩu lao động - Đào tạo ngoại ngữ, Khu phố 4