Trung tâm Anh Ngữ IELTS LISA, Thống Nhất

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 288 Đ. Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 093 170 23 68
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.956.659.199.999.900, 1.068.427.098


Địa chỉ Trung tâm Anh Ngữ IELTS LISA ở đâu?

288 Đ. Võ Thị Sáu, Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Trung tâm Anh Ngữ IELTS LISA như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-12:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Anh ngữ Quốc tế Fisher's Superkids Academy, Hoà Cường Bắc