TRANG TRÍ SINH NHẬT MIDECOR, Chính Gián

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 26 Thái Thị Bôi, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 094 814 01 89
Trang web
Vị trí chính xác 160.685.087, 10.820.067.499.999.900


Địa chỉ TRANG TRÍ SINH NHẬT MIDECOR ở đâu?

26 Thái Thị Bôi, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của TRANG TRÍ SINH NHẬT MIDECOR như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-20:00], Thứ Ba:[08:30-20:00], Thứ Tư:[08:30-20:00], Thứ Năm:[08:30-20:00], Thứ Sáu:[08:30-20:00], Thứ Bảy:[08:30-20:00], Chủ Nhật:[08:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  HẠNH NHI bakery