Trân Tea Long An, Phường 2

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 Bùi Chí Nhuận, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 094 239 55 79
Trang web
Vị trí chính xác 105.365.416, 10.640.654.959.999.900


Địa chỉ Trân Tea Long An ở đâu?

12 Bùi Chí Nhuận, Phường 2, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Trân Tea Long An như thế nào?

Thứ Hai:[08:30-21:30], Thứ Ba:[08:30-21:30], Thứ Tư:[08:30-21:30], Thứ Năm:[08:30-21:30], Thứ Sáu:[08:30-21:30], Thứ Bảy:[08:30-21:30], Chủ Nhật:[08:30-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hủ Tiếu Hải Sản Minh Phương, Lai Hưng