Trạm Y tế phường Hòa Quý, Hoà Quý

Thông tin chi tiết

Địa chỉ X6PQ+2XQ, Đ. Mai Đăng Chơn, Hoà Quý, Ngũ Hành Sơn, Quảng Nam 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3847 433
Trang web
Vị trí chính xác 159.850.964, 10.823.998.279.999.900


Địa chỉ Trạm Y tế phường Hòa Quý ở đâu?

X6PQ+2XQ, Đ. Mai Đăng Chơn, Hoà Quý, Ngũ Hành Sơn, Quảng Nam 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Trạm Y tế phường Hòa Quý như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-16:00], Thứ Tư:[07:00-16:00], Thứ Năm:[07:00-16:00], Thứ Sáu:[07:00-16:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-16:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm Y tế quận Bình Thạnh, Phường 14