Trạm Xăng Dầu Hải Thành, Hải Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 625 ĐT353, Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3880 231
Trang web
Vị trí chính xác 20.787.060.999.999.900, 10.672.033.309.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a702bab08c3d1:0xbb19e14fefaadbfd

Xem thêm:  Trạm Xăng Dầu Số K23, An Lạc