Trại hòm Thanh Bình, Phước Kiển

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 28 Đ. Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 092 531 43 15
Trang web maitangthanhbinh.com
Vị trí chính xác 10.697.583, 10.670.312.969.999.900


Địa chỉ Trại hòm Thanh Bình ở đâu?

28 Đ. Lê Văn Lương, Phước Kiển, Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Trại hòm Thanh Bình như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung tâm dịch vụ tang lễ Hải Dương, P. Nguyễn Trãi