Trái Cây Nhập Khẩu Vũng Tàu – Quynh Thj Fruit & Wines

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 53 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 093 337 23 93
Trang web traicayquynhthj.com
Vị trí chính xác 103.486.981, 1.070.752.273


Địa chỉ Trái Cây Nhập Khẩu Vũng Tàu - Quynh Thj Fruit & Wines ở đâu?

53 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Trái Cây Nhập Khẩu Vũng Tàu - Quynh Thj Fruit & Wines như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-21:30], Thứ Năm:[07:00-21:30], Thứ Sáu:[07:00-21:30], Thứ Bảy:[07:00-21:30], Chủ Nhật:[07:00-21:30], Thứ Hai:[07:00-21:30], Thứ Ba:[07:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơm Cháy Chà Bông Quốc Vinh (Since 2001), Phú Trung