TRÀ SỮA SINGAPORE, Phường An Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 192 Đường Trần Phú, Phường An Hoà, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 098 378 63 58
Trang web
Vị trí chính xác 102.939.648, 1.057.571.789


Địa chỉ TRÀ SỮA SINGAPORE ở đâu?

192 Đường Trần Phú, Phường An Hoà, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của TRÀ SỮA SINGAPORE như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mr. Tí Đô Nguyễn Ảnh Thủ, Hồ Chí Minh City