Trà Sữa Nutri House Đồng Khởi, Tân Hiệp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 368 Đ. Đồng Khởi, Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 807 21 03
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 109.566.926, 1.068.620.389


Địa chỉ Trà Sữa Nutri House Đồng Khởi ở đâu?

368 Đ. Đồng Khởi, Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà Sữa Nutri House Đồng Khởi như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00], Thứ Bảy:[08:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00], Thứ Ba:[08:30-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174dc2a57c3fc6d:0x50630d8fb9bd3637

Xem thêm:  Dè Cube Tea, Trung Dũng