Trà sữa -Ăn vặt KuBo, Đạ Khô

Thông tin chi tiết

Địa chỉ GG42+C4M, Triệu Hải, Đạ Khô, Đạ Tẻh, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0327 128 720
Trang web
Vị trí chính xác 115.060.954, 1.075.002.923


Địa chỉ Trà sữa -Ăn vặt KuBo ở đâu?

GG42+C4M, Triệu Hải, Đạ Khô, Đạ Tẻh, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Trà sữa -Ăn vặt KuBo như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà phê Today, Thanh Khê Tây