TOUS les JOURS – Khánh Hội, Phường 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 201 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3636 5775
Trang web now.vn
Vị trí chính xác 107.575.646, 1.066.998.619


Địa chỉ TOUS les JOURS - Khánh Hội ở đâu?

201 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của TOUS les JOURS - Khánh Hội như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-21:30], Thứ Năm:[06:30-21:30], Thứ Sáu:[06:30-21:30], Thứ Bảy:[06:30-21:30], Chủ Nhật:[06:30-21:30], Thứ Hai:[06:30-21:30], Thứ Ba:[06:30-21:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752f12b4d3bdfb:0x6b6f8f1f35412339

Xem thêm:  Tiệm Bánh Đồng Tiến HK - Đồng Thảo Bakery, Hoà Khánh Bắc