Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Bến Nghé

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 4 Đ. Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3520 4200
Trang web vn.usembassy.gov
Vị trí chính xác 107.834.782, 1.067.006.011


Địa chỉ Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở đâu?

4 Đ. Lê Duẩn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-16:00], Thứ Năm:[08:00-16:00], Thứ Sáu:[08:00-16:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-16:00], Thứ Ba:[08:00-16:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752f49fb5fb611:0xcf4a317a5cdfb42e

Xem thêm:  Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, Phường 4