Tin Học Ngôi Sao Quận 11, Phường 11

Thông tin chi tiết

http://logashop.vn/

Địa chỉ 344 Lãnh Binh Thăng, Phường 11, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0899 000 002
Trang web 090 939 29 23
Vị trí chính xác Khu Phố 3, Cửa hàng trò chơi video


logashop.vn

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://lh4.googleusercontent.com/-wiXLpZX0m4s/AAAAAAAAAAI/AAAAAAAAAAA/YhltQbXGFZU/s44-p-k-no-ns-nd/photo.jpg

Xem thêm:  Cửa Hàng Linh Kiện Điện Tử Patech