Tiểu học VES

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 146 An Dương Vương, P, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 096 121 53 33
Trang web
Vị trí chính xác 164.496.087, 10.760.546.029.999.900


Địa chỉ Tiểu học VES ở đâu?

146 An Dương Vương, P, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiểu học VES như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trường Trung Học Cơ Sở