Tiệm Sửa Xe Xuân Trường, Đằng Giang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 307, Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 094 259 88 66
Trang web
Vị trí chính xác 20.832.277.299.999.900, 1.066.980.165


Địa chỉ Tiệm Sửa Xe Xuân Trường ở đâu?

307, Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành Phố Hải Phòng, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a70756221e773:0xad587f8335d0fea4

Xem thêm:  Thành Tâm