Tiệm sửa xe Thanh Tuấn, An Hải Bắc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 65 Hà Đặc, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 526 19 67
Trang web
Vị trí chính xác 160.676.131, 10.824.270.659.999.900


Địa chỉ Tiệm sửa xe Thanh Tuấn ở đâu?

65 Hà Đặc, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm sửa xe Thanh Tuấn như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sửa chữa xe 102 Workshop/ 102 Motorcycles Workshop