Tiệm Sửa Chữa Máy Tính C52, Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ C52, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 436 92 60
Trang web
Vị trí chính xác 2.087.753, 106.637


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a2e9317e0cd:0x381d1bcc2c399a43

Xem thêm:  Siêu thị Thế Giới Di Động, KP 5