Tiệm Rửa Xe Thịnh, Phường 6

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 400 Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 096 515 39 15
Trang web
Vị trí chính xác 11.955.015.999.999.900, 10.843.004.599.999.900


Địa chỉ Tiệm Rửa Xe Thịnh ở đâu?

400 Đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Rửa Xe Thịnh như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317112d483acc8cd:0xabc8f7a865577cc2

Xem thêm:  Tiệm Rửa Xe Tý