Tiệm Hớt Tóc Kim Oanh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 174, Bến Xe Miền Tây, Phường Lãm Hà, Quận Kiến An, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 328 66 86
Trang web
Vị trí chính xác 20.831.805.199.999.900, 1.066.645.566


Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Cắt Tóc Bảo, Phước Hiệp