Tiệm Hà Cường, Phường 10

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 24 Lưu Xuân Tín, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3853 5541
Trang web
Vị trí chính xác 107.514.614, 10.665.982.009.999.900


Địa chỉ Tiệm Hà Cường ở đâu?

24 Lưu Xuân Tín, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Hà Cường như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Cá Kiểng Quỳnh Anh, Phước An