Tiệm Giặt Ủi, Phường 8

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 173 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 737 65 58
Trang web
Vị trí chính xác 107.973.667, 10.667.648.469.999.900


Địa chỉ Tiệm Giặt Ủi ở đâu?

173 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Giặt Ủi như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm giặt ủi Windy - Windy Laundry, Bắc Mỹ Phú