Tiệm Của Thư

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ngã 3 Long, Đ. Trần Phú, Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0353 539 491
Trang web
Vị trí chính xác 104.248.732, 1.072.814.839


Địa chỉ Tiệm Của Thư ở đâu?

Ngã 3 Long, Đ. Trần Phú, Phước Hải, Đất Đỏ, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Của Thư như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Gardénia Coffee & Bakery, Phước Ninh