Tiệm Bánh Yandy, P. Blao

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3A Hẻm 24 Đường 1 Tháng 5, P. Blao, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0888 093 091
Trang web
Vị trí chính xác 115.417.264, 1.078.017.174


Địa chỉ Tiệm Bánh Yandy ở đâu?

3A Hẻm 24 Đường 1 Tháng 5, P. Blao, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Yandy như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lò bánh mì An Phát