Tiệm Bánh Tươi Nhất Nhất, Hạ Lý

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 14, Đường Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0819 001 000
Trang web
Vị trí chính xác 208.620.207, 10.667.650.049.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7af5f4e1eadd:0x2cbc7be23a99dd22

Xem thêm:  Artemis Pastry Shop, Tràng Tiền