Tiệm bánh Tâm Phát, Long Đức

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VW2W+MWF, Phùng Hưng, Long Đức, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 845 34 83
Trang web
Vị trí chính xác 108.516.768, 106.947.305


Địa chỉ Tiệm bánh Tâm Phát ở đâu?

VW2W+MWF, Phùng Hưng, Long Đức, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm bánh Tâm Phát như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Bánh Kẹo Mỹ Linh, Trảng Bàng