Tiệm bánh ngọt Thuy pham, kp1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 16 Đường TL 42, kp1, Q12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 280 03 60
Trang web
Vị trí chính xác 10.883.338.199.999.900, 10.668.559.979.999.900


Địa chỉ Tiệm bánh ngọt Thuy pham ở đâu?

16 Đường TL 42, kp1, Q12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm bánh ngọt Thuy pham như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00], Thứ Bảy:[07:30-20:20], Chủ Nhật:[07:30-20:00], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm bánh Tài