Tiệm Bánh Ngọt Pappa, Cầu Đất

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 177 P. Cầu Đất, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 429 04 85
Trang web
Vị trí chính xác 2.085.277, 1.066.854.501


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a8db41862b1:0x86e751a8b9679ca2

Xem thêm:  Tiệm Bánh Kem Khang Thành, Tân Hiệp