Tiệm Bánh Mì Xóm Lưới Cô Mẫn, Phường 1

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 6 Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 091 671 67 42
Trang web
Vị trí chính xác 10.341.598, 1.070.762.736


Địa chỉ Tiệm Bánh Mì Xóm Lưới Cô Mẫn ở đâu?

6 Trương Công Định, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Mì Xóm Lưới Cô Mẫn như thế nào?

Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hiệu Bánh Long Khánh, An Biên