Tiệm Bánh Mì Minh Hiếu, Phú Cường

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 50, Hùng Vương, Phường Phú Cường, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 094 389 07 66
Trang web
Vị trí chính xác 10.977.699.699.999.900, 10.665.660.849.999.900


Địa chỉ Tiệm Bánh Mì Minh Hiếu ở đâu?

50, Hùng Vương, Phường Phú Cường, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Tiệm Bánh Mì Minh Hiếu như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d139c4dd95b7:0x4f45283961baec8d

Xem thêm:  Phương Mai Bakery, Đằng Giang